Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Dutch Financial

Zienswijzen op investeringsplannen van TenneT

Downloads & Contact

TenneT heeft van 35 partijen zienswijzen binnengekregen op de investeringsplannen, die in november zijn gepubliceerd. De zienswijzen zijn vandaag samen met een reactie van TenneT en aangepaste investeringsplannen gepubliceerd op de website.  

TenneT heeft van 35 partijen zienswijzen binnengekregen op de ontwerpinvesteringsplannen 2022 - 2031. Deze komen onder meer van provincies, gemeenten en belangenverenigingen. Een groot aantal reacties gaat in op de voorgenomen planningen van de projecten en de data waarop nieuwe assets in gebruik worden genomen. Er worden onder meer zorgen uitgesproken over de haalbaarheid van eigen doelstellingen.

TenneT begrijpt de zorgen die stakeholders afgeven. Bij het opstellen van de nieuwe investeringsplannen was al duidelijk dat er komende jaren een enorme opgave ligt voor de netbeheerders als gevolg van de energietransitie. TenneT verwacht daarbij nog een verdere groei van het portfolio, omdat een aantal ontwikkelingen nu nog niet – of slechts deels – kon worden meegenomen in de ontwerpinvesteringsplannen. Denk hierbij aan de extra ambities voor wind op zee (inclusief de effecten daarvan voor het net op land) en de plannen voor de verduurzaming van de industrie.

Verwachtingswaarde

In alle provincies is TenneT de komende jaren gelijktijdig aan de slag met het uitbreiden en versterken van het hoogspanningsnet. In het investeringsplan Net op land houdt TenneT bij de opgenomen projecten een conservatieve datum voor de oplevering. De landelijke netbeheerder hanteert in het investeringsplan namelijk een zogenaamde verwachtingswaarde. Deze waarde houdt rekening met historisch opgedane (portfolio) ervaringen met aspecten die projecten kunnen vertragen, van projectrisico’s tot vergunningverlening. Uiteraard spant TenneT tijdens de uitvoering van de projecten zich maximaal in om eerder dan de aangeven planning klaar te zijn.

Verdubbeling van de uitvoeringscapaciteit

Er wordt binnen de organisatie opgeschaald, zodat de komende jaren de uitvoeringscapaciteit wordt verdubbeld. Hiervoor wordt ook de samenwerking met partners steeds verder uitgebouwd. Daarnaast wordt er samen met stakeholders gewerkt aan tal van onconventionele oplossingen om in de uitvoering te versnellen. Ook kijkt TenneT naar mogelijkheden om de bestaande infrastructuur beter te benutten, zodat minder extra werk aan de netten nodig is.

Nadere detaillering van opleverdata

De reacties die TenneT heeft binnengekregen op het ontwerpinvesteringsplan vragen tegelijkertijd ook wel om een aantal aanpassingen. TenneT gaat daarom in de eerste helft van 2022 per specifiek project kijken of de opleveringsdata scherper kunnen worden aangegeven. Deze detaillering wordt gedaan voor de projecten met een zichtperiode van vijf jaar. Voor de projecten die in de zichtperiode tussen de zes en tien jaar liggen, is dit op dit moment nog lastig in te schatten. Hiervoor zal TenneT met een bandbreedte gaan aangeven wanneer een project wordt opgeleverd.

De nieuwe inzichten zullen, indien het een significante wijziging betreft, in een aangepast IP worden gepubliceerd dat medio 2022 verschijnt.

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu